Lave omkostninger

Vi tilbyder 100 % transparens – også i forhold til dine omkostninger. Det er vigtigt for os, at du let kan gennemskue, hvad dine penge bliver brugt på, når du investerer sammen med os.

Vi gør en dyd ud af at holde omkostningerne nede, så det bliver ved med at være sjovt at være investor i Asset Opportunities.

Omkostninger

Forvaltningshonorar: 0,25 % i kvartalet – der ydes storkunderabat

  • Betaling til forvaltningsselskabet Asset Advisor Faif A/S for investeringsrådgivning og forvaltning af formuen

 Performance honorar: 10 % af det årlige afkast over 0 %

  • Vi opererer efter ”High Water Mark”-metoden, som betyder, at en eventuel negativ performance i tidligere år skal indhentes, før performance honorar kan komme til udbetaling

 Indløsningsfradrag og emissionsomkostninger: 0,5 % af indskud/udtræk

  • Emissions- og indløsningstillægget hhv. fratrækkes og tillægges fondens indre værdi ved emission eller indløsning. Beløbet dækker handelsomkostninger, herunder bid/ask spread samt kurtage m.v.
  • Omkostningen skal sikre, at de nuværende aktionærer holdes skadefri

 Løbende estimerede driftsomkostninger: 0,07 % i kvartalet*

  • Honorar til revisor og bestyrelse
  • Betaling til Værdipapircentralen og FundCollect
  • Depotomkostninger samt omkostninger til vedligeholdelse af hjemmeside m.v.

*Ved en formuestørrelse på 100 mio. kr. i investeringsselskabet

Årlige omkostninger

*Eksempel: Når en investor investerer 25 mio. kr., betales 1 % af de første 5 mio. kr., 0,75 % af de næste 15 mio. og 0,50 % af de sidste 5 mio. kr. Samlet porteføljehonorar vil i så fald være 0,75 %.

**Øvrige omkostninger: Depot- og kurtageomkostninger, bestyrelses- og revisionshonorar, Værdipapircentralen, FundCollect mv. De øvrige omkostninger er estimeret til ca. 0,30 % ved en formue på 100 mio. kr.

***Årlig omkostningsprocent før performance fee og opgjort som Investeringsrådet gør for investeringsforeninger.