Vi kan investere i alle aktivklasser

Investeringsproduktet Asset Opportunities adskiller sig fra hovedparten af markedets øvrige investeringsprodukter, da vores investeringsunivers ikke er begrænset i forhold til valg af aktivklasser og risikoudnyttelse. Vi tager dermed aktivt stilling til de finansielle markeder og afstemmer vores valg af aktivklasser og risikovillighed løbende. 

Asset Opportunities er et uafhængigt investeringsselskab, og vores interesse ligger i at forvalte dine penge bedst muligt. 

Vi er aktive i at vurdere, om vi skal have et højt eller lavt risikoniveau og aktive i valg af aktivklasser (aktier, almindelige obligationer og forskellige typer af kreditobligationer m.fl.). Vi kan frit vælge mellem alle aktivklasser, og vi jagter investeringsmuligheder på alle markeder. Det kalder vi aktiv styring af en dynamisk asset allokeringsstrategi.

 

Dynamisk risiko fra 0-100 %

Vores investeringsstrategi sikrer, at porteføljen har en relativ høj risikoprofil i de faser, hvor vi forventer, at markedet stiger. Endnu vigtigere sikrer strategien en relativ lav risikoprofil i de faser, hvor vi forventer, at der deles øretæver ud til investorerne. Vores mål er altid at tjene penge i et stigende marked og undgå at tabe penge i et faldende marked.

Hos Asset Opportunities arbejder vi indenfor rammerne af et loft for risiko. Vi går op og ned i risiko, og risikoniveauet på investeringerne kan variere fra 0 til 100 % af et altid gældende loft for risiko. Loftet på risiko svarer til risikoen, hvis alle pengene er placeret i danske aktier.

100 % transparens

Som investor i Asset Opportunities kan du dagligt følge din investering og få total indblik i investeringsstrategien. Du kan logge ind og følge med i, hvordan det går investeringsselskabet og se hvilke værdipapirer, vi køber og sælger.

Er du nysgerrig på, hvorfor vi har den givne beholdning, er du altid velkommen til at spørge løs – alle vores investeringer er velbegrundede.