Vi har en velafprøvet investeringsstrategi

Selvom Asset Opportunities blot er fra 2016, er strategien ikke ny. Investeringsstrategien er skabt på baggrund af 30 års markedserfaring og rummer en lang række unikke og velafprøvede beslutningsmodeller og risikostyringsværktøjer. Strategien har gennem årene givet et overbevisende afkast. Stifter, ejer og direktør Per Gramstrup står bag roret og styrer slagets gang med en rolig, men handlekraftig hånd.  

De overvejelser, vi gør os i forhold til valg af instrumenter, aktivklasser og risikoniveau, tager udgangspunkt i nedenstående elementer. De enkelte elementer har forskellig vægtning i forskellige finansielle scenarier.

Asset Opportunities forvaltes af Asset Advisor Faif A/S, der modtager rådgivning fra Asset Advisor A/S og trækker dermed på et team med mange års erfaring i den finansielle sektor og en teoretiske ballast fra Handelshøjskolen. Holdet har et indgående kendskab til de finansielle markeders forskellige genrer og discipliner samt et klart billede af den finansielle industris stærke og svage sider.

Dette har Asset Advisors store institutionelle kunder nydt godt af i kraft af de overbevisende afkast, som den unikke investeringsstrategi har givet siden 2009. Vi har forhandlet handelsvilkår hjem til Asset Opportunities, der ellers kun er forbeholdt institutionelle investorer. 

Få komplet indblik i vores investeringer

Som investor kan du på Asset Opportunities' eksklusive side følge med i, hvordan det går investeringsselskabet og se hvilke værdipapirer, vi køber og sælger. Er du nysgerrig på, hvorfor vi har den givne beholdning, er du altid velkommen til at spørge løs – alle vores investeringer er velbegrundede.

 

Vil du være en del af et inspirerende investeringsfællesskab?

Mange år i den finansielle sektor har gjort, at Per Gramstrups netværk er stort. Derfor udgør investorerne i Asset Opportunities et stærkt netværk. Vi holder eksklusive arrangementer, hvor vi samler investorerne om interessante og relevante emner.