Hvem er vi?

Vi er et uafhængigt investeringsselskab med en unik investeringsstrategi. Investeringsproduktet Asset Opportunities adskiller sig fra hovedparten af markedets øvrige investeringsprodukter, da vores investeringsunivers ikke er begrænset i forhold til valg af aktivklasser og risikoudnyttelse.

Vores mål er altid at tjene penge i et stigende marked og undgå at tabe penge i et faldende marked. Det gør vi med en rolig men handlekraftig hånd og ved at anvende gennemarbejdede beslutningsmodeller.

Vi kan og tør slås med markedet og har en tilpas mængde ’Rasmus modsat DNA’, som betyder, at vi ofte går mod strømmen og drager nytte af de mange irrationelle udfald, som forekommer på de finansielle markeder.

Asset Opportunities er født ud af Asset Advisor i efteråret 2016 på opfordring af potentielle kunder, som ønskede at tage del i investeringsstrategien. Asset Advisor har forvaltet værdipapirporteføljer for institutionelle investorer siden 2009. Samme strategi ligger til grund for Asset Opportunities’ investeringer. Asset Opportunities handler af denne grund på vilkår, som ellers udelukkende er tiltænkt institutionelle kunder. Vi kan derfor tilbyde formuende individer og kapitalstærke virksomheder adgang til vores unikke investeringsstrategi.

Vi har hånden på kogepladen, idet både bestyrelsen og direktionen har investeret millioner i selskabet.